Events at MB – Pokrajinski muzej Maribor

Tudi letos smo se v Pokrajinskem muzeju Maribor tradicionalno pridružili Evropskemu dnevu/tednu konservatorstva-restavratorstva. Dneve organizirajo konservatorsko- restavratorska društva in združenja iz 22 držav, povezana preko E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations, https://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration/european-days-cr-2021/). Za Dan konservatorstva-restavratorstva je bila izbrana nedelja, 10. oktobra 2021,  predstavitve naše dejavnosti pa bodo potekale predvsem preko socialnih medijev (FB stran Pokrajinskega muzeja […]