Podrobnosti dogodka


Tudi letos smo se v Pokrajinskem muzeju Maribor tradicionalno pridružili Evropskemu dnevu/tednu konservatorstva-restavratorstva. Dneve organizirajo konservatorsko- restavratorska društva in združenja iz 22 držav, povezana preko E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations, https://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration/european-days-cr-2021/). Za Dan konservatorstva-restavratorstva je bila izbrana nedelja, 10. oktobra 2021,  predstavitve naše dejavnosti pa bodo potekale predvsem preko socialnih medijev (FB stran Pokrajinskega muzeja Maribor: https://www.facebook.com/pomum123) v tednu od 4. do 10. oktobra 2021.

V tem tednu želimo širši javnosti približati kulturno dediščino, zgodovino in skupne vrednote, vključiti mlajšo generacijo v ohranjanje kulturne dediščine ter izpostaviti posebne teme konserviranja-restavriranja, ki so pomembne pri ohranjanju kulturne dediščine kot so pristnost, ozaveščenost, dostopnost in trajnost. V Pokrajinskem muzeju bomo v tem tednu namenili posebno pozornost preventivni konservaciji, ki je osnova trajnega ohranjanja premične kulturne dediščine.

Objave in dogodke lahko spremljate tudi na strani Društva restavratorjev Slovenije https://evropskidnevikonsrest.splet.arnes.si/

#EuropeanDaysConservationRestoration

#ECCOCommunity

 

https://www.facebook.com/pomum123

https://www.instagram.com/maribor_museum/