Tudi letošnje leto konservatorsko-restavratorska društva in združenja povezana preko E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations) organiziramo Evropske dneve konservatorstva-restavratorstva, s katerimi bomo svoje delo javnosti predstavljali strokovnjaki z različnih področij našega delovanja (več na: https://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration/european-days-cr-2023/). Za Dan konservatorstva-restavratorstva je bila izbrana nedelja 15. oktobra 2023 z namenom, da bi bil dogodek dostopen čim širši javnosti. Prireditve in objave preko socialnih medijev pa bodo potekale že v tednu od 9. do 15. oktobra 2023.

Konservatorji-restavratorji vabimo obiskovalce na svoja delovna mesta: v muzejske, galerijske in privatne delavnice, delavnice na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Predstavili vam bomo projekte ohranjanja in obnove kulturne dediščine, jih pojasnjevali s študijami primerov in vam predstavili naš poklic. Cilji Evropskega dneva/tedna konservatorstva-restavratorstva so:

  • ozaveščanje o ključni vlogi ohranjanja in obnove kulturne dediščine pri oblikovalcih politik in civilni družbi (javnosti);
  • deliti zavedanje o kompleksnosti tega pomembnega poklica kot uporabne znanosti, ki vključuje humanistiko in naravoslovje in posega na osnovi določil kodeksa poklicne etike na številna področja kulturne dediščine;
  • osvetliti pomen spoštovanja in odkrivanja vrednosti kulturne dediščine za širšo skupnost preko intervencij, ki jih izvajamo konservatorji-restavratorji in presegajo umetniška ter obrtniška znanja in so pomembna za ohranjanje avtentičnosti kulturne dediščine;
  • zagotoviti preglednost mednarodnih standardov kakovosti v tem poklicu, ki bodo zagotavljali visoko raven kompetenc za varovanje kulturne dediščine preko združenj članic v 22 evropskih državah; in
  • pojasniti, kako je to strokovno znanje koristno za trajnostni turizem in kot katalizator za inovacije v znanosti za dediščino.

V Evropskem tednu konservatorstva-restavratorstva želimo preko socialnih medijev:

  • približati evropsko kulturno dediščino, zgodovino in skupne vrednote;
  • vključiti mlajšo generacijo v ohranjanje kulturne dediščine; in
  • izpostaviti posebne teme konserviranja in restavriranja, ki so pomembne pri ohranjanju kulturne dediščine kot so pristnost, ozaveščenost, dostopnost in trajnost.

Dogodki bodo objavljeni na spletni strani https://evropskidnevikonsrest.splet.arnes.si/ in facebook strani našega društva: @drustvo.drs ter na strani Evropske konfederacije konservatorsko-restavratorskih organizacij E.C.C.O., katere člani smo (http://www.ecco-eu.org).